BRUK 2021

BRUK 2021 inställt och skjutet på framtiden.


P g a coronapandemin och gränsrestriktioner mellan Norge och Sverige så har vi tvingats skjuta upp det "stora" BRUK 2021. Vi kommer att genomföra detta som planerat när coronaläget tillåter.


BRUK 2021 preview 


Istället för stora BRUK genomför vi ett BRUK preview den 18 och 19 september. Syftet är att i  mindre skala visa upp projektidén: att låta konst och musik mötas i en fabrikslokal.Läs mer om stora BRUK 2021 här.


Läs mer om BRUK 2021 preview här.

Kontakt, mobil +46761347958, epost info@musicalimages.se 

Sponsorer och samarbetspartners