Jazz möter klassiskt

OBS!!! DETTA GENOMFÖRS SENARE I STORA BRUK  2021, EJ 18 SEPT.


Unika och ovanliga möten mellan musikstilar och genrer är ett av temana för BRUK 2021. Expressiv jazz och vackra klanger som fyller fabrikshallen går hand i hand med nutida repertoar för symfoniorkester.


Peter Halvordsson som ingår i Långedprojektet har skrivit två orkesterstycken där jazz möter "klassisk" orkestermusik.


"Three modes of being"  är skrivet för symfoniorkester och här har harpa en framträdande roll. I tredje delen av stycket introduceras elgitarr spelat av Stefan Halvordsson; en ovanlig kombination orkestersammanhang.


"Its hard to let go" i jazzstil är skrivet för Symfoniorkester och jazzband och här möts Östfold symfoniorkester och Now and then som gästas av sångerskan Kirsti Aasum.


Ett stort tack till Valentina Lorenz Cammans som hjälpt till med harpstämmorna!