Boken

Första boken är färdig!

Vi har bestämt att göra två böcker om Långedsverken och samhället Långed: först ska vi ge ut en bok som mycket bygger på det bildmaterial vi samlat in, och sedan en med djupare text. Den första boken ska - om allt fungerar - komma ut i februari. Då blir det släpparty på Kafé Schuckert i Dals Långed.


Lena Grönlund har skrivit texten. Patrik Olofsson och Vigdis BitustØyl Jacobsen väljer bilder, samt gör tillsammans  layouten, medan Eric Hopper svarar för det slutliga arbetet med en tryckfärdig version.


Patrik Olofsson har dels samlat foton sedan länge, dels skannat in allt det material vi fått låna från ortsbor. Han svarar därför för vårt bildarkiv.

Ovan syns en annan bok, en inventarieförteckning från Bengtsfors kooperativa handelsförening 1916. Sida upp och sida ner redovisas varenda sak som fanns till försäljning, allt vackert och felfritt skrivet med bläckpenna. Tyvärr finns det få böcker i föreningsarkivet i Bengtsfors från de kooperativa handelsföreningarna här, så det går bara att få glimtar av verksamheten.


Två i gruppen, Lena Grönlund och Lena Waldau, har börjar läsa i Dalslänningens arkiv för att hitta sakuppgifter om Långed, annonser och för att fånga olika epokers tidsande. Eftersom Dalslänningen började komma ut först 1925 och aldrig med fler än två nummer i veckan är uppgiften att bläddra igenom alla nummer inte omänsklig.

Hjälp oss med innehåll!


Även om vår första bok snart går i tryck, vill vi fortfarande få mer material: fler berättelser, fler fotografier och tidningsklipp, fler föremål. Nedan ser du en lista över de teman vi hittills tänkt oss:

Början: Ön blir till. Kanalen, fabriken, den första bebyggelsen.

Arbetsfolket: var de kom ifrån och varför, vad de kom till. Arbetsvillkoren i fabriken. Fackföreningar. Emigration men också inflyttning. Kvinnornas arbete. Barnarbete.

Vardagslivet: hushållsarbetet, vedskjul och tvättstugor, dass, råttor och ohyra, maten, kläderna, odling, husdjur, sjukdomar, barnafödande…..

Kraftverket: när, hur och varför.

Husen och de som bodde/bott i dem:

-Slussvaktarbostaden

-Kontorsvillan

-Kuskebyggninga och torkvinden

-Nr 11 och 13

-Bygget

-Funkisvillan/ingenjörsvillan

-Disponentvillan

-Brandstationen

och utanför Ön: Seland, Bäckeforsbyggningen, Starken, Vrå socken, Sibirien… och byggnader som försvunnit

Långed växer: affärer, post, telegraf och telefon, skola, el, vatten och avlopp, järnvägen, Långbron, Folkets Hus…

Kriget mellan Mustadfors och Långed

Olyckor, bränder, översvämningar, strejker

Nykterhetsloger, bildningsarbete

Nöjesliv, idrott, traditioner

Barnens ö: berättelser

Personer: Henning Grön, David på Öa, Pelle Staf, …


Tycker du att något mer borde vara med?

Vill du skriva om något av ämnena?


Har du något du vill berätta, har du foton, brev eller annat intressant?


Vill du hjälpa till att leta i arkiv och tidningslägg?


Hör gärna av dig till Lena Grönlund, tel. 0531-40525, 0706 833 889, e-post lngrnlnd@gmail.com eller någon annan i arbetsgruppen!


Långeds kooperativa handelsförening (Konsum) var en flitig annonsör i Dalslänningen 1926 och 1927. Annonserna var som synes luftiga och standardiserade. De syns bra bland de övriga, avsevärt rörigare, annonserna.


Text och foton: Lena Adamina Waldau