Film

Vi har fått företagets och fackets tillstånd att filma hela produktionsprocessen. Jag har därför kunna filma verksamheten i flera omgångar under våren och sommaren 2015. Ambitionen var att få med alla moment i processen och alla anställda på bild.


Målet är en film som visar arbetet i fabriken. Först tänker jag klippa ihop en pedagogisk film tänkt för en intresserad tittare och planerad att vara klar till den första utställningen. Möjligen håller det inspelade också för en film som mer tar till vara de estetiska aspekterna i materialet. Kanske går det också att göra en film som fokuserar på människorna.


Såväl företaget som alla de personer som förekommer på bild i filmerna ska godkänna att filmerna visas. Därför kan vi inte  visa mer än stillbilder utan människor eller maskiner från den stora mängden inspelat material.


Text och foto: Lena Adamina Waldau

"Table top" kallar företaget den nisch man producerar inom. Såväl massan, som kommer på rulle från ett näraliggande bruk, Skåpafors, som det färdiga upprullade pappret, finns i mer än tjugo färger. En av svårigheterna med filmerna är därför att ena dagen är materialet som bearbetas grönt, nästa gång rött för att därefter vara svart eller "greige". För en tittare på filmerna blir det egendomligt om massan ändrar färg under sin färd genom maskinerna. Hur jag ska lösa detta problem vet jag ännu inte.