utställning2017

Utställningen hösten 2017

"Ned med tronen, altaret och penningpåsen" stod det på vimpeln som markerade att vi hade öppet i Galleri Olika med vår utställning. Vimpeln citerar målariarbetare Wald som 1908 bar ett standar med denna text i Stockholm i demonstrationen första maj. Yttrandefriheten var begränsad i Sverige då, så han greps av polisen och tvingades böta 300 kronor för standaret. Det motsvarar 15 908 kronor idag. Vi berättade om honom på vepan "Det är lättare att föreställa sig världens undergång än kapitalismens slut". Det är litteratur- och statsvetaren Frederic Jamesons formulering.

Den vackra fana som Pappersindustriarbetarna i avdelning 64 vid Långedsverken, kostat på sig i början av 1900-talet, var vårt blickfång. Klara Bothén berättade på vepan "Samlingstecknet" om de symboler som är målade på fanan. På ena sidan står skrivet "Organisation är makt" och på den andra "Gör din plikt. Kräv din rätt".

Eftersom utställningen ingick i Göteborgs internationella biennal för samtidskonst (GIBCA) genom programmet Extended, kopplade den första vepan till GIBCAs tema sekularitet. Den andra bilden illustrerar det stora antalet yrkesgrupper vid Långedsverken i början av 1900-talet, med disponenten i takhöjd och med de minderåriga och de kvinnliga sorterarna (fullgoda!) i botten. Den tredje bilden visar texten om Svenska kyrkan i orten, samt nederst ett fotografi från Missionskyrkans invigning 1912.

Fackföreningens historia berättade vi med hjälp av deras protokoll från starten 1905 och ungefär tjugo år framåt - det är ett stort material och vi hann inte längre innan det var dags att öppna utställningen. Det var både rörande och imponerande att läsa om hur många insamlingar dessa illa avlönade arbetare ordnade till förmån för sjuka eller arbetslösa på andra orter i Sverige. De hjälpte många personer ekonomiskt utan att känna dem, för de visste hur tungt det var för den som fick tuberkulos eller blev utan lön.

Utsikten från Galleri Olika över Upperudsälven är härlig. Fönstren är stora och ger lokalen vackert ljus. På fönsterbänken hade vi lagt böcker som berättar om orten och även scoutmaterial från Missionskyrkan - det måste finnas något för alla dem som inte vågar sig in i ett galleri.


Text och foto på denna sida: Lena Adamina Waldau