Dokumentation

Patrik Olofsson har lagt många timmar på att skanna in alla fotografier och tidningsklipp som vi får låna från långedsbor och andra. Här intill finns ett exempel: artikeln handlar om valssliperiet på Långedsverken (dagens Rexcell i Långed) och finns i en tjock och tung pärm som vi fick tillsammans med tre andra pärmar vid vårt möte på Ängbäcksgården 8 juni.


Vi har inte bestämt hur vi ska kunna göra detta material sökbart eller tillgängligt för andra. Det är svårt att göra bra söksystem, och särskilt svårt är det med bilder: vad i ett foto är det en sökare letar efter? Är det personerna på bilden, orten, tiden, arkitekturen på husen, människors klädsel eller sysslor, om de ser friska ut, hur naturen ser ut eller är det fotots beskärning och ljusvärden som intresserar?


Tack vare Lena Grönlunds initiativ har emellertid Västarvet, som är Västra Götalandsregionens enhet för kulturarvsvård, fått Rexcells uppdrag att dokumentera företaget. Västarvet har i sammanhanget erbjudit sig att arkivera vårt material, vilket säkert blir en bra lösning för stora delar.


Det är tveksamt i vilken utsträckning vi kan lägga ut fotografier på nätet: vi har inte fotograferat dem och vi vet inte alltid vem som är fotograf - det senare gäller särskilt för vykorten. Och många av de personer som finns på fotografierna lever fortfarande, men det blir övermäktigt för oss att ta kontakt med alla avfotograferade.


Vi behöver också göra det vi finner intressant i Dalslänningen och annan litteratur sökbart, åtminstone för oss själva i projektet.


Text och foto: Lena Adamina Waldau