Foto

Pappersbruket i Långed sett från genomfartsvägen. I förgrunden Upperudsälven. Bruket ligger på en ö som skapades när Dalslands kanal grävdes. På den korta sträckan genom Dals Långed finns fem slussar, varav en är den djupaste i kanalsystemet. Foton: Lena Adamina Waldau, juni 2015.

Skorstenen var tidigare dubbelt så hög och hade ytterligare en bård i rött. Det säger något om rikedom, prestige och kostnaderna för arbete när en bruksägare satsar pengar på dylika dekorationer - men fint är det! Den röda bården påminner om de korstygnsbårder som finns på fina dukar, så vad kan vara mer passande för en fabrik som producerar i nischen "table top"?  Foton: Lena Adamina Waldau, juni 2015.

Pappersbruket sett från kanalen. Det vita huset i bakgrunden är den gamla kontorsvillan, som också visas på det svartvita vykortet till höger. På Ön fanns inte bara fabriken och kontoret utan såväl flera röda längor med arbetarbostäder som en vitputsad disponentvilla. Här fanns - och finns fortfarande - källare grävda in i jordbankarna liksom gemensamma toaletter. Vid älvstranden byggde företaget en tvättstuga och lite högre upp på Ön ett torkhus för tvätten. Idag är alla hus renoverade, och i längorna där förr många familjer trängdes bor det nu bara en familj i varje. Undantaget är en länga som fortfarande består av flera lägenheter. Fotot till vänster: Lena Adamina Waldau, juni 2015. Vykortsbilden är tagen av en för oss okänd fotograf.