KÅDA

KÅDA har funnits sedan 2018 som ett mobilt konstnärskollektiv. Vi har ett gemensamt intresse för materialbaserad konst, vilka arbetar gränsöverskridande mellan måleri till textilkonst, metallarbete och scenografi. Samarbete är kärnan i vår verksamhe och "Tillsammansgörandet" sker på olika sätt; i stora gestaltningsuppdrag, soloutställningar och grupputställningar med open calls. Vikten ligger vid att arbeta tillsammans för att möjliggöra större utställningar och projekt.


Under den tid vi existerat har vi anordnat flera utställningar; grupputställningar, utställningar med fokus på enskilda konstnärer, samarbeten mellan flera av gruppens medlemmar och nu senast en grupputställning under Craft Days i Göteborg. Totalt har cirka femtio hantverkare och konstnärer fått tillfälle att ställa ut sina verk, och fler har också deltagit i att möjliggöra dessa utställningar. Vi har för närvarande tre kategorier av utställningar:


KÅDA Exhibit, som är grupputställningar, både med utvalda konstnärer och öppna samtal.


KÅDA Presents, som avser att fokusera på enskilda projekt.


KÅDA Kå-lab, Fokuserar på samarbete mellan gruppmedlemmarna, där de olika medlemmarnas kompetenser utnyttjas och utformar ett gemensamt arbete.


Samarbetet med Peter Halvordsson och Rexcell är ett som växt fram naturligt och fått ta form i lugn och ro, vårat senaste arbete ledde till projektet 'Fake Empire' och nu hösten 2021 kommer vi bjuda in till 'it's a gamble' producerat och kurerat i ett samarbete mellan Peter Halvordsson, Rexcell och Kådas medlemmar Jonas-Petter Wallner och Rasmus Alexander.

Vi ser fram emot att träffa er där.