Samarbetspartners

  Medverkande  Idé  Program  Samarbetspartners  Info  Biljetter             

Samarbetspartners

BRUK hade inte varit möjligt att genomföra utan våra fantastiska samarbetspartners. På olika sätt bidrar de till genomförandet av BRUK och detta nätverk byggs hela tiden ut. Nytt för i år och mycket glädjande för oss är samarbetet med Levande musik som bl a är arrangör av festivalen Kontinent Dalsland.


Levande musik/Kontinent Dalsland

I över ett halvt sekel har företrädare för den samtida konstmusiken, musiker och tonsättare, engagerat sig i Levande Musik för att presentera det senaste och mest experimentella inom genren. Levande Musik arrangerar mellan 15 och 20 konserter per år med lokalt, nationellt och internationellt verksamma musiker inom det nutida musikfältet och arbetar aktivt för rimliga lönevillkor för musiker och ett jämställt musikliv.Kulturförvaltningen Västra Götalands regionen

Kulturutveckling VGR bidrar med artister från deras residensverksamhet som varje år förgyller BRUK. Man arbetar aktivt med att hjälpa oss bygga upp den infrastruktur som behövs för att skapa nya scenrum på Långedsverken.

Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan har stöttat oss ända sedan 2009 och bidrar bl a med trycksaker och marknadsföring samt aktivt vid konserterna. Vi har också möjlighet att genomföra studiecirklar knutna till BRUK


Bengtsfors kommun

Bengtsfors kommun hjälper oss med logistik, t ex scenmoduler, stolar, musikutrustning och vi har inlett ett samarbete med Kulturskolan inför årets BRUK.


Dals Långeds utvecklingsråd

DLU är en annan viktig samarbetspartner som likt en schweizisk armékniv bidrar och stöttar på alla möjliga sätt. 


Rexcell

Utan Rexcell hade det inte varit möjligt att genomföra BRUK på Långedsverken. Tack för det Rexcell!


Andra samarbetspartners är Mötesplats Steneby, Ahlström Munksjö paper, Kulturföreningen Uddevallakasetten och Kulturbruket på Dal.


Tid och plats: Rexcell Dals Långed. Lördagen 7 september 18.00 - 21.00

Kontakt: mobil +46761347958, epost info@musicalimages.se